July 2019

Sinh nhật Công ty Cổ phần Chế tạo Máy Autotech lần thứ 5

5 Năm – Một chặng đường 11/2013 – 11/2018 Tháng 11/2018 đánh dấu chặng đường 5 năm thành lập và phát triển của Công ty Cổ phần Chế tạo Máy Autotech – 5 năm của những nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi cán bộ công nhân viên Autotech, 5 năm của những khó khăn,

Read More...

Đào tạo An toàn lao động cho cán bộ công Nhân Viên

Ngày 25/04/2019, Tại phòng hội trường tầng 3 của Nhà máy Chế tạo Autotech, toàn bộ cán bộ công nhân viên đã được tham gia buổi đào tạo về An toàn lao động vô cùng ý nghĩa. Sau buổi đào tạo, mỗi cá nhân lại có thêm cho mình những kỹ năng xử lý tình

Read More...

Nhà máy Autotech chính thức đi vào hoạt động

Với tổng thời gian từ khi khởi công, xây dựng và lặp đặt hơn 7 tháng, từ tháng 8/2018 đến tháng 2/2019, Dự án Nhà máy Chế tạo Autotech đã hoàn thành và sẵn sàng đi vào hoạt động. Nhà máy được đặt tại số 11 và 15, đường 17, KCN, Đô thị và Dịch

Read More...