Improvements

Bạn muốn tự động hóa, nhưng đang lo lắng vì các máy mình đã đầu tư đều là máy manual.

Các hệ thống máy móc của bạn đang được chế tạo cho model sản phẩm cũ, khi chyển sang sản phẩm mới, bạn gặp khó khăn khi cần sử dụng chính các hệ thống máy móc cũ để đối ứng cho việc thay đổi này.

Chúng tôi, với kinh nghiệm trên việc thiết kế các hệ thống máy mới, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các giải pháp cải tiến các hệ thống máy móc để đáp ứng khi thay đổi sang model mới, tự động hóa các hệ thống máy móc có sẵn của bạn.

Kinh nghiệm các dự án chúng tôi đã làm:

– Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã cung cấp hàng nghìn các hệ thống máy móc cho các khách hàng của chúng tôi như Samsung Display, Canon, Yamaha. Đặc biệt trong lĩnh vực điện tử, sự thay đổi model sản phẩm được tiến hành liên tục, và đấy cũng chính là một trong những nhiệm vụ của chúng tôi cho chính các máy chúng tôi đã sản xuất.

– Chúng tôi đã tiến hành nâng cấp, tự động hóa 4 dây chuyền sản xuất cho một bộ phận của nhà máy sản xuất máy in Canon.