BUFFER MACHINES

Trong sản xuất các hệ thống máy trong 1 dây chuyền sẽ phải kết nối và đồng bộ cùng nhau Nhưng không thể tránh một số công đoạn máy bị lỗi và có thể làm cả dây chuyền bị dừng.

Hệ thống buffer giúp việc lưu trữ sản phẩm tạm thời giữa các công đoạn nếu công đoạn tiếp theo bị lỗi và nó sẽ load ngược trở lại khi máy hoạt động bình thường.

Ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

Để biết thêm thông tin chi tiết và ứng dụng theo yêu cầu riêng của khách hàng, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số sau:

Hotline: (+84) 903 232 625.