INSPECTION AND UNLOADER

Hệ thống máy thực hiện việc unload sản phẩm ra các khay chứa. Trước khi unload sản phẩm ra, máy sẽ thực hiện một số chức năng như dán tape, gập CNT…, rồi thực hiện kiểm tra và phân loại sản phẩm.

Máy sử dụng cánh tay Robot 6 trục rất linh hoạt với sự hỗ trợ của các hệ thống Camera để việc gắp thả sản phẩm đạt độ chính xác cao.

Ứng dụng nhiều trong lĩnh vực điện tử.

Để biết thêm thông tin chi tiết và ứng dụng theo yêu cầu riêng của khách hàng, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số sau:

Hotline: (+84) 903 232 625.