SORTERING MACHINES

Trên dây chuyền sản xuất sản phẩm, máy có chức năng kiểm tra phân loại sản phẩm: sản phẩm NG sẽ lọc ra còn sản phẩm OK sẽ cho chuyển tiếp sang các công đoạn tiếp theo.

Hiệu quả của máy đó chính là lọc được sản phẩm lỗi trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo, hạn chế sản phẩm đến công đoạn cuối mới phát sinh lỗi và loại bỏ, tiết kiệm chi phí sản xuất và nguyên vật liệu.

Ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

Để biết thêm thông tin chi tiết và ứng dụng theo yêu cầu riêng của khách hàng, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số sau:

Hotline: (+84) 903 232 625.