TRAY STANDARD LOADER

Ứng dụng nhiều trong lĩnh vực điện tử với loại sản phẩm được cung cấp bởi các khay chứa. Hệ thống máy tự động phân tách các tray và cấp từng sản phẩm cho dây chuyền hoạt động.

Để biết thêm thông tin chi tiết và ứng dụng theo yêu cầu riêng của khách hàng, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số sau:

Hotline: (+84) 903 232 625.