INSPECTION SYSTEMS

Đây một chu trình khép kín từ cấp sản phẩm vào sau đó sản phẩm sẽ được vận chuyển đến từ vị trí máy kiểm tra bởi conveyor và các cánh tay robot linh hoạt, sau đó sản phẩm được kiểm tra, phân loại và unloader ra các khay chứa.

Để biết thêm thông tin chi tiết và ứng dụng theo yêu cầu riêng của khách hàng, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số sau:

Hotline: +0084 (0) 903 232 625.